Česká republika

20.03.2009 12:09
HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ historicko- přírodovědná exkurze pro žáky 2. stupně  Program: Pražský hrad - prohlídka Chrámu sv. Víta, baziliky sv.Jiří, Starého královského paláce, Zlaté uličky, Petřínská...
20.03.2009 12:10
HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ Program: 1 den: Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Procházka po Václavském náměstí, Národního muzeum, Karolinum, Stavovské divadlo, Staroměstské radnice s vyhlídkou z věže na Prahu, prohlídka Staroměstského...
20.03.2009 12:10
HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ (Literárně - historická exkurze) Program: Loretánské náměstí a Loreta Černinský palác Lobkovický palác Pražský hrad - prohlídka Chrámu sv....
20.03.2009 12:10
(historicko - zeměpisná exkurze pro žáky 7. a 8. tříd) Třebíč - starobylé město, jehož dvě unikátní památky byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO - románsko - gotická bazilika sv. Prokopa a Židovské město se hřbitovem. Město je typickou ukázkou vzniku středověkého...
20.03.2009 12:12
Slavné lázně, tradice lázeňství u nás a historické památky ( přírodovědně - historicko - zeměpisná exkurze)   Už před 150 lety byl západočeský lázeňský trojúhelník mondénním centrem Evropy. Jezdili sem císaři, carové, králové, šejkové, vysoká aristokracie z celé Evropy i umělci, které...
20.03.2009 12:12
Západočeské lázně mají magickou přitažlivost. Pobývaly tu proto významné osobnosti - ruský car Petr I. Veliký, rakouský císař František I., anglický král Eduard VII., básník J.W.Goethe, hudebníci L.v. Beethoven, F.Chopin, R.Wagner, E. Destinová, literáti J.Dobrovský, K.Neruda, B.Němcová, ...

Kontakt

Porta Optima Tel.: +420 603 181 862 portaoptima@seznam.cz